logo logo
TARİHDAŞ MİLLETLER VE TOPLULUKLAR
İNCELEME ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TARİHDAŞ Nations and Communities
Research Education Culture and
Benevolent Society
img
TARİHDAŞ MİLLETLER VE TOPLULUKLAR İNCELEME ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERENĞİ
TARİHDAŞ Nations and Communities Research Education Culture and Benevolent Society

HAKKIMIZDA...

2014 tarihinde kurulan Tarihdaş Milletler Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, akademik bilginin ışığında, Milletimizin tarih içerisinde ki seyri ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve özellikle “Medeniyet ve Kültür Tarihi” çerçevesinde unutulan değerleri hatırlamak, hatırlatmak ve bunları ihya etme hususunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktayız.


İnsanlar için hafıza neyse ve ne kadar önemli ise, toplumlar ve milletler için de tarih odur ve o kadar önemlidir. Tarih, milletlerin ve toplumların varoluşlarından bugüne kadar olan yolculukları ile ilgili cevapları verir. Tarihin seyri içerisinde, her halükarda milletler ve toplumlar çok farklı etkileşimlere girerler. Aynı zaman ve mekan tarihi dilimi içerisinde yaşayan ve etkileşim içerisinde olan milletler ve toplulukların bu dönemlerini biz “TARİHDAŞLIK” olarak adlandırmayı tercih ettik.

Daha Fazla Oku...
img

SON FAALİYETLERİ

SON FAALİYETLERİ

img

TARİHDAŞ MİLLETLER VE TOPLULUKLAR DERNEĞİ AMBLEMİ...

Amblemler, genellikle harf çizgi ve şekiller gibi soyut ya da nesnel imgelerle oluşturulan ve ait oldukları kurum ve kuruluşların amaçları, yapıları ve dayandıkları kültürel ve tarihi arka planı yansıtan anlamlı şekillerdir.


Milletimizin, binlerce yıllık başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıt’alarında çok değişik coğrafyalarda güçlü devlet kurmaları ve yaşamaları her zaman dünyanın ilgisini çekmiştir. Zira binlerce yıllık bu uzun dönemde, Çin, Hint, Fars, Bizans, Arap ve Nihayet Batı kültürü ile karşı karşıya gelen ve iç içe yaşayan Türklerin, benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları öz kültürleri devam ettirmeleri ne denli sağlam bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Bu bakımdan Türk milleti, dünya tarihinin en eski kültür ve medeniyetlerinden birisine sahip olmasının yanında, bilinen tarihin hemen her safhasında var olmuştur.

Daha Fazla Oku...