logo logo
TARİHDAŞ MİLLETLER VE TOPLULUKLAR
İNCELEME ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TARİHDAŞ Nations and Communities
Research Education Culture and
Benevolent Society

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA…

  2014 tarihinde kurulan Tarihdaş Milletler Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, akademik bilginin ışığında, Milletimizin tarih içerisinde ki seyri ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve özellikle “Medeniyet ve Kültür Tarihi” çerçevesinde unutulan değerleri hatırlamak, hatırlatmak ve bunları ihya etme hususunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktayız.

  İnsanlar için hafıza neyse ve ne kadar önemli ise, toplumlar ve milletler için de tarih odur ve o kadar önemlidir. Tarih, milletlerin ve toplumların varoluşlarından bugüne kadar olan yolculukları ile ilgili cevapları verir. Tarihin seyri içerisinde, her halükarda milletler ve toplumlar çok farklı etkileşimlere girerler. Aynı zaman ve mekan tarihi dilimi içerisinde yaşayan ve etkileşim içerisinde olan milletler ve toplulukların bu dönemlerini biz “TARİHDAŞLIK” olarak adlandırmayı tercih ettik. Bugün, eski çağlara göre daha fazla bir etkileşimin mevcut olduğu ortadadır ve bu durum neticesinde daha çok birbirine bağlı, iç içe ve daha yakın ilişkiler mevcuttur.

  Dünyamız çok hızla değişmekte ve değişen bu dünyada, toplumlar birbirine çok daha hızla yaklaşmakta ve etkileşime girmektedirler. Bu durum bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan sorunların çözümünde insanların birbirini daha iyi anlaması ön koşul haline gelmektedir. Bu nedenle tarih okumaları bu sorunların çözümünde yararlı bir araç olarak kabul edilmeye başlandı. Farklı medeniyetlerden gelen insanların farklılıklarının kavranması ve kabul edilmesi tarihin, özellikle medeniyetler tarihinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

  Kuantum mekaniğine göre, çoğu şey “gözlemcinin duruşu”na bağlıdır. Tarih anlatımları da genelde bu mihvalde olmuştur. Halbuki, insanın dahil olduğu olaylarda hiç bir şey siyah ve beyazdan ibaret değildir ve bir çok ara tonlar mevcuttur. Bizler mümkün olduğu kadar ara tonların dikkate alınması gerektiğini ve tarih anlatımlarının siyah ve beyaz renklerden oluşmadığını, farklı duruş noktaları üzerinden tarihi olayların gözlemlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Unutulmamalıdır ki, yaşadığımız dönemde ki sorunların büyük kısmını, tarihin omuzlarındaki yüzlerce yılın birikimidir. Bu yükü daha da ağırlaştıran ve karmaşık hale getiren bir anlayış yerine daha objektif, insaflı ve bu günün sorunlarına katkı sağlayıcı öneriler sunulması gerektiğine inanıyoruz.

  Türk Milleti olarak, tarih sahnesine çıktığımız tarihten bu yana birçok başka milletler ve topluluklar ile etkileşimler yaşadık. Özellikle bir kısmı yerleşik olmayan toplum yapımız nedeniyle, yeryüzünün çok geniş bir coğrafyasına yayılarak çok farklı medeniyetler kurduk. Bu süreç içerisinde, çok büyük savaşlar, çatışmalar ve acılar yaşadık. Ancak, çok farklı milletleri ve toplulukları bir arada yaşatmayı beceren ve birlikte büyük medeniyetler kurabilen bir akıl üretmeyi de başarabildik.

  Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği olarak büyük iddialardan daha çok, küçük çabaların anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Tarih okuryazarlarının objektif bir anlayışla tarihi yorumlamalarını sağlanma çabalarına küçükte olsa katkı vermeyi amaçlamaktayız. Derneğimiz kuruluşu gerçekleştirilirken, ancak geçmişimizi iyi yorumlarsak bugünü iyi anlayabileceğimiz anlayışından yola çıkıldı. Bu anlamda çalışmalarımızın her kuşaktan ve meslekten kitleye yararlı olması amacımızdır.