logo logo
TARİHDAŞ MİLLETLER VE TOPLULUKLAR
İNCELEME ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TARİHDAŞ Nations and Communities
Research Education Culture and
Benevolent Society

DERNEĞİ AMBLEMİ

TARİHDAŞ MİLLETLER VE TOPLULUKLAR DERNEĞİ AMBLEMİ

  Amblemler, genellikle harf çizgi ve şekiller gibi soyut ya da nesnel imgelerle oluşturulan ve ait oldukları kurum ve kuruluşların amaçları, yapıları ve dayandıkları kültürel ve tarihi arka planı yansıtan anlamlı şekillerdir.

  Milletimizin, binlerce yıllık başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıt’alarında çok değişik coğrafyalarda güçlü devlet kurmaları ve yaşamaları her zaman dünyanın ilgisini çekmiştir. Zira binlerce yıllık bu uzun dönemde, Çin, Hint, Fars, Bizans, Arap ve Nihayet Batı kültürü ile karşı karşıya gelen ve iç içe yaşayan Türklerin, benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları öz kültürleri devam ettirmeleri ne denli sağlam bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Bu bakımdan Türk milleti, dünya tarihinin en eski kültür ve medeniyetlerinden birisine sahip olmasının yanında, bilinen tarihin hemen her safhasında var olmuştur.

  Türk tarihinde çok eskilerden beri çeşitli renklerin birtakım sebeplerle millî semboller olarak kullanıldığı ve bu renklerin belli manalarının olduğu bilinmektedir. Mesela, sarı renk dünyanın merkezini, beyaz renk batı istikametini, güney istikametini kızıl/al renk, doğuyu gök mavisi ile “yeşillenmek/yeşermek/göğermek” anlamlarında da kullanılan yeşil renk, kuzey istikametini ise kara renk sembolize etmektedir.

  Gök-Türk ya da gök mavisi (turkuaz) renk medeniyetimizde, suyun ve göğün alameti, sonsuzluğu, türeyişi, emniyet-huzuru, ululuğu, aydınlık, dostluk ve sadakati temsil etmektedir.

  Sekiz köşeli yıldız motifi üst üste iki karenin aynı merkez etrafında döndürülmesi ile elde edilir. Türk kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu`da bulunan eski uygarlıklarda ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8`in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, sekiz köşe yıldızın her bir köşesinin Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır tutmak, Sadakat, Cömertlik, ve Rabbine şükretmek gibi erdemleri temsil ettiği kabul edilmektedir.

  Bu nedenle Dernek ambleminde, milletimizin şiarı derin manaları olan turkuaz renkli (gök mavisi) ve yine milletimizin şiarı olan büyük sekiz köşe yıldız içerisinde, milli ve manevi kimliğimizin remzi olan, mutluluk, sevinç ve dirilişin sembolü olarak hilal ve onun üzerinde de 3 farklı boyda sekiz köşe yıldızdan oluşmaktadır. Hilalin üzerinde bulunan 3 tane sekiz köşeli yıldızlardan , büyük olanı ASYA kıtasını, orta büyüklükte olanı AFRİKA kıtasını ve en küçük olanı da AVRUPA kıtasını temsil etmektedir. Millet olarak üç kıtada kurduğumuz devletler, sekiz köşe yıldızda anlam bulan manevi düstur çerçevesinde inşa edilmiştir.